Badania shopperowe to badania jakościowe i ilościowe bezpośrednio w miejscu sprzedaży. Shopper to nie zawsze konsument, podlega różnorodnym mechanizmom sklepowym.