Raport – nastroje konsumentów w czasie epidemii Covid-19

65 proc. Polaków odczuwa negatywne emocje w obecnie trwającej kwarantannie domowej i epidemii

Jak pokazują nasze badania na temat nastrojów Polaków wokół obecnej epidemii koronawirusa, bardziej negatywne nastawienie wobec sytuacji przejawiają kobiety – częściej boją się o rodzinę, zdrowie, pracę. Mężczyźni frustrują się z powodu ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

Negatywne emocje odczuwa ogółem 72 proc. pań i 58 proc. panów.

Obojętność wobec sytuacji odczuwa więcej niż co czwarta zapytana osoba (27 proc.). Najczęściej odczuwamy teraz smutek, najrzadziej odrazę. Wielu seniorów (41 proc.) tęskni za to za kontaktami międzyludzkim. To uczucie rzadziej jest spotykane u młodych ludzi (co trzecia odpowiedź).

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI w dniach 31.03-3.04.2020, na grupie reprezentatywnej N=800 Polaków.