Segmentacja shopperów 2016

Segmentacja jest punktem wyjścia w procesie podejmowania strategicznych decyzji. Celem segmentacji jest analiza struktury rynku pod względem potrzeb i oczekiwań klientów. Wskazanie segmentów pomaga pozycjonować produkty dopasowane do potrzeb i charakterystyki wyodrębnionych grup klientów. Agencja badawcza Open Research w raporcie Shoppers’ Perspective 2016 dokonała segmentacji kupujących.  Podsumowanie raportu dostępne tutaj >>>

Wynik analizy zachowań kupujących pokazuje trzy główne segmenty: kupujących zorientowanych na markę, na cenę oraz na jakość.

Infografika2 ver2

Na segment zorientowanych na markę Brand Aspirationals składają się osoby, które wykazują przywiązanie do konkretnej marki, chętnie kupujący ją niezależnie od obowiązujących promocji. Porównanie wyników do analogicznego badania przeprowadzonego w rok temu pokazuje, że klientów zorientowanych głównie na markę jest jednak mniej w porównaniu z analogicznym badaniem z 2015 roku.

Segment zorientowany na cenę zawiera trzy subsegmenty. Pierwszy z nich to One Shoot Shopper. Klienci tego segmentu to łowcy promocji, decydujący się często na zakup jak najtańszego produktu. Wyniki badania pokazują, iż segment klientów jednej okazji (obecnie jest to co piąty badany) również ulega stopniowemu zmniejszeniu, co raz mniej jest klientów dla których promocja jest głównym kryterium wyboru.

Kolejny segment z obszaru zorientowanych na cenę to segment Price&Value Shoppers. Jest to grupa klientów szukających równowagi między ceną a jakością. Segment te jest najliczniej reprezentowaną grupą (26% próby). Klienci z tego segmentu są nastawieni na maksymalizację wartości „value for money” – wybierają dobre jakościowo produkty, jednocześnie szukając takich, które są w przystępnej cenie.  Shopperów z tej grupy, porównując wyniki rok do roku jest coraz więcej, coraz więcej jest klientów dla których głównym wyznacznikiem nie jest marka czy niska cena dobra ale relacja ceny do jakości produktu.

Trzecia grupa klientów „cenowych” to klienci Price Sensitive Shoppers lub inaczej zwani smart shopperami. Są to klienci opierający swój wybór na porównywaniu cen, czyli kupujący wrażliwi zwłaszcza na cenę, świadomi, nie lubiący przepłacać. Jednocześnie co ciekawe jest to jeden z segmentów o najwyższych dochodach per gospodarstwo domowe.

Klienci zorientowani na jakość to tak zwani Quality Seekers. Są to klienci, którzy przy wyborze produktu kierują się przede wszystkim jego walorami jakościowymi. Wybierając produkty zwracają uwagę nie tyle na promocję i cenę, co przede wszystkim na jakość produktu. Ten segment jak wynika z raportu Shoppers’ Perspective 2016 zanotował również wzrost.

Podsumowując należy zatem podkreślić następujący trend. Zmniejsza się grupa klientów, którzy porównują wyłącznie ceny, ponieważ nie chcą przepłacać, oraz klientów szukających głównie okazji. Co raz mniej również dla klientów liczy się marka bez względu na cenę a coraz bardziej klienci poszukują i doceniają dobrą jakość w stosunkowo dobrej cenie. Dlatego też wzrasta liczba klientów, którzy podejmując decyzje zakupowe, kierują się ceną. Mowa tu jednak wyłącznie o klientach poszukujących „dobrego produktu w dobrej cenie”. Powiększa się również coraz bardziej grono klientów zorientowanych na jakość. Więcej o zachowaniach shopperów w raporcie Shoppers’ Perspective 2016 którego fragment jest dostępny tutaj >>>