Badania w miejscu sprzedaży. Wykorzystujemy nowoczesne technologie do obserwacji zachowań zakupowych jak analiza z kamer video, eye tracking mobilny czy aplikacja do badania ścieżek zakupowych.