Nowy koncept produktu

Jeden z liderów kategorii, postanowił wprowadzić na rynek nowy koncept produktu. Wyzwaniem było określenie, czy produkt jest optymalnie dopasowany do potrzeb przyszłych klientów. Ważnym celem projektu było również doprecyzowanie grupy docelowej jak również określenie mocnych i słabych stron konceptu.

Rozwiązanie

  • Badanie jakościowo – ilościowe w CLT połączone z testem smaku
  • Badanie jakościowe konceptu w punktach sprzedaży – pogłębione wywiady w sklepie
  • Badanie ilościowe elastyczności cenowej

Rezultat

  • Badanie pozwoliło dookreślić potrzeby klientów oraz grupę docelową
  • Dostarczyło wnioski do modyfikacji graficznej konceptu
  • Dostarczyło insighty do komunikacji
  • Badanie pozwoliło na określenie optymalnej ceny produktu
  • Na podstawie badania został zmieniony koncept formatu, dodane ważne elementy nieobecne dotychczas a wychodzące na przeciw oczekiwaniom klientów