Strategia nowej komunikacji

Jedna z sieci detalicznych stanęła przed wyzwaniem opracowania nowej strategii komunikacji. Do tego niezbędne było poznanie przewag i trudności zarówno dla marki Klienta jak i marek konkurencyjnych.

Rozwiązanie

  • Cykl badań ilościowych
  • Badania ilościowe
  • Pogłębiona analiza danych, w celu określenia kluczowych elementów dla nowej strategii.

Rezultat

  • Efektem badania była klarownie rozpisana struktura ważności cech oraz diagnoza mocnych i słabych stron Klienta.
  • Dodatkowo badanie ukazało silne i słabe strony konkurencji, które Klient może wykorzystać w podkreślaniu swoich przewag konkurencyjnych.

Feedback