Aby lepiej poznać poza deklaratywne postawy i zachowania konsumentów do danej marki czy komunikacji badamy ich nastawienie emocjonalne.

Przy pomocy autorskiej metody opracowanej na podstawie wieloletniego doświadczenia sprawdzamy jakie emocje budzi dana marka a także produkt czy reklama. W takim badaniu sprawdzamy równieżspójność emocji marka versus komunikacja a także dokonujemy porównania do konkurencji.

Badanie emocji pozwala na poziomie pogłębionym zrozumieć w jaki sposób marka jest postrzegana przez konsumentów jak również podjąć działania, które pozwolą podjąć trafne decyzje biznesowe.