Nasi badacze to osoby związane z branżą badawczą od blisko 20 lat. Pracujący z nami badacze posiadają doświadczenie po stronie różnych agencji badawczych, consultingowych, jak również po stronie odbiorców badań. Prowadzą projekty badawcze, których rekomendacje przekładają się na wzrost sprzedaży oraz udokumentowane sukcesy (m.in. EFFIE).