CONSUMER RESEARCH
SHOPPER RESEARCH
PROFESSIONAL CONSULTING.

Dostarczamy wiedzę i insighty do zwiększenia sprzedaży. Analizujemy realne decyzje zakupowe. Badamy skuteczność działań in-store.

Witamy w OPEN RESEARCH!

Jesteśmy zespołem specjalistów z zakresu badań konsumenckich oraz shopperowych.

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie badań konsumenckich i shopperowych (badania kupujących, z ang. shopper). Korzystamy z nowych technologii i jesteśmy otwarci na nowe metody badań, które ułatwiają i usprawniają dotarcie do zrealizowania celu badawczego. Takie podejście pozwoliło nam opracować zestaw unikalnych rozwiązań na częste problemy Klientów w zakresie: badań konsumenckich, shopperowych, poszukiwania insightów do zwiększania sprzedaży.

Naszą główną specjalizacją są badania shopperowe, związane bezpośrednio z analizą miejsca sprzedaży. Stosujemy nieinwazyjne obserwacje zachowań kupujących, analizujemy ich sposób podejmowania decyzji w sklepie oraz łączymy tę wiedzę z danymi deklaratywnymi. Dzięki połączeniu dwóch obszarów uzyskujemy pełny obraz motywacji zakupowych konsumentów. Na podstawie wyników badań rekomendujemy rozwiązania mające na celu efektywne wpłynięcie na sprzedaż.

Rozwiązania

Proponujemy nowe podejście w badaniach rynku. Wnikliwa obserwacja, gruntowna analiza oraz informacje dostarczane w maksymalnie szybkim czasie – to nasze zalety, doceniane przez grono licznych Klientów. Różnorodne projekty dla liderów z branż FMCG, sieci handlowych czynią nas ekspertami w prowadzeniu badań konsumenckich i shopperowych.

Path to purchase

Shopper Path to Purchase dostarcza wiedzy w zakresie zachowań kupujących i ich ścieżek poruszania się po sklepie.

shopper decision

Shopper Decision to analiza procesu decyzyjnego shopperów w sklepie - analiza drzewa decyzyjnego.

Product TesT

Product TesT kompleksowa analiza konceptów, opakowań, logotypów, testów smaku / produktu - produkty w fazie pre-store oraz in-store.

Shopper observer

Shoper Observer to nieinwazyjna obserwacja kupujących oraz bardzo dokładna analiza zachowań odpowiadająca na szereg pytań badawczych.

eye tracking

Eye Tracking to technika pomiaru narząd wzroku. Dostarcza wiedzy na temat zauważanych / niewidocznych elementów w sklepie.

brand impact

Brand Impact to program badawczy, w którym analizujemy aspekty dotyczące marki, m. in. znajomość, wizerunek oraz lojalność wobec marki.

ciekawe statystyki

42%
Korzysta z gazetek
Gazetka sklepowa jest najlepszym źródłem informacji o promocjach
52%
Kupuje w dyskontach
Dyskonty są najczęściej wybieranym kanałem do zakupu artykułów spożywczych
14%
Przywiązanych do marki
Segment shopperów wybierający daną markę bez względu na cenę i promocję w kategorii FMCG

obszary badawcze

Oferujemy pełen zakres badań marketingowych, ilościowych i jakościowych. Koncentrujemy się na badaniach shopperowych. Posiadamy rozwiązania badawcze dla firm działających w wielu branżach.

Smiling couple eating dinner together

  1. Badania konsumenckie 
    Badania marki – pozycja, wartość, wizerunek, spójności wizerunkowej marki. Badania typu U&A, lojalności konsumentów, satysfakcji klientów, jakości obsługi, testy produktów, testy opakowań (tradycyjne i w augmented reality), testy konceptów.
  2. Badania shopperowe
    Zwyczaje i zachowania kupujących, segmentacja kupujących, drzewo decyzyjne, ścieżki zakupowe, pre-test i post-test materiałów POS, badania półki, efektywność promocji, funkcjonalność i ergonomia punktu sprzedaży, analizy zasięgowe, analiza danych sprzedażowych.
  3. Badania business to business
    Badania satysfakcji partnerów biznesowych ze współpracy, kompetencji sił sprzedaży, czasu pracy sił sprzedaży, efektywności sił sprzedaży, satysfakcji pracowników, badania konkurencji.

 Raporty

raport patriotyzm konsumencki 2016

Consumer insight

Czy kraj pochodzenia marki ma znaczenie podczas zakupów? 
Czy polskie pochodzenie marki zachęca do zakupu? 
Jaka informacja o polskim pochodzeniu zachęca do zakupu?
Które marki są uważane za polskie?
Zobacz więcej!

raport shoppers' perspective 2016

Shopper insight

Kto decyduje o zakupie w kategorii, kto jest mniej lub bardziej podatny na promocje?
Jak shopper zachowuje się podczas zakupów?
Jakie segmenty można wyróżnić wśród postaw wobec promocji i lojalności klientów?
Jakie mechanizmy promocyjne preferują klienci, a które nie są atrakcyjne? 
Zobacz więcej!

5 insightów zakupowych

Retail insight

Jak shopper porusza się po sklepie oraz jak dociera do kategorii?
Jak ustawiać dodatkowe ekspozycje oraz jak układać planogram?
Gdzie kupujący spędza najwięcej czasu?
Jak shopper czyta półkę oraz jak reaguje na promocje?
Zobacz więcej!

News

Zobacz więcej

 nasi klienci

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Open Research Sp. z o. o.

ul. Postępu 15C

02-676 Warszawa
Telefon: +48 22 403  51 51

Kom.: +48 507 183 264

e-mail: office@openresearch.pl